"Галургия" дала пояснения про трещины на площади Решетова